Kårvalet 2021 är här!

Kårvalet i ett nötskal

Vartannat år röstar alla Åbo Akademis Studentkårs medlemmar i Kårvalet. Då väljer vi gemensamt ett nytt kårfullmäktige som för de närmaste två kalenderåren får bestämma över studentkåren. De som blir invalda efter detta val kommer alltså att leda studentkåren under perioden 2022–2023.

Du är medlem i Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) om du är examensstuderande vid Åbo Akademi. Som forskarstuderande kan du också vara medlem genom att betala kåravgiften. Om du är osäker huruvida du har rösträtt kan du själv kontrollera att du är med i vallängden. Det kan du göra här! På studentkårens hemsida kan du bekanta dig närmare med just ÅAS som organisation.

Röstningen i kårvalet sker helt elektroniskt. Du röstar genom att logga in i röstningssystemet med ditt ÅA-användarnamn. Efter det kan du skriva in numret på den kandidat du röstar på. När röstningen inleds hittar du länken till röstningssystemet på den här sidan.

Förhandsröstningen äger rum 26–29.10.2021.

De egentliga valdagarna äger rum 2–3.11.2021.

De elektroniska vallokalerna stängs klockan 15.00 den 3.11.

Mera information kommer närmare Kårvalet.

Rösta i kårvalet 2021!

Länken till det elektroniska röstningsbåset släpps närmare kårvalet! Håll koll på denna sida!

Blanketter

För kännedom

Fredag 3.9, måndag 6.9 och tisdag 7.9 utdelades det på kårkansliet i Åbo ett antal kandidatnomineringsblanketter, som inte var fullt uppdaterade. Blanketterna i fråga har fält för ombudets underskrift och instruktioner om att ombudet lämnar in blanketten. Blanketterna har godkänts av kårvalsnämnden och är giltiga att använda och då också utan ombudets underskrift. Uppdaterade blanketter finns här ovanför eller att hämta på kanslierna.

Kårvalsnämnden beklagar eventuella olägenheter som detta orsakat.