Startsida 2017-05-12T11:30:25+00:00

Vad då Kårval?

Vartannat år röstar alla ÅAS medlemmar i Kårvalet. Då väljer vi gemensamt ett nytt kårfullmäktige som för de närmaste två kalenderåren får bestämma över studentkåren.

När?

De egentliga valdagarna är 7-8.11, men det ordnas även förhandsröstning 30.10-3.11. När röstningen börjar publiceras länken till röstningssystemet på den här sidan.

Hur kan jag rösta?

Röstningen i kårvalet sker helt elektroniskt. Du röstar genom att logga in i röstningssystemet med ditt ÅA-användarnamn, sedan bekräftar du ännu din identitet med ditt matrikelnummer. Efter det kan du skriva in numret på den kandidat du röstar på.

Hur kan jag ställa upp?

Om du vill ställa upp som kandidat i kårvalet måste du antingen hitta en valförening som passar dig eller så bildar du din egen.

För att bilda en valförening måste du ladda ner och fylla i den här blanketten. Det finns en del regler för att bilda en egen valförening och de beskrivs i kungörelsen och till stora delar på blanketten. Ta gärna kontakt ifall det är någonting du undrar!

För att kandidera bör du även fylla i kandidatnomineringsblanketten. Alla kandidatblanketter samlas ihop av valföreningens ombud, som sedan ser till att de kommer till valnämnden.

Deadline för kandidatnominering och bildande av valförening är 29.9.2017 kl. 15.00.