Röstningen avslutad

Röstningen i Kårval 2017 är avslutad. Det preliminära valresultatet kungörs på valvakan. Du kommer också att komma åt valresultatet här. Rösträkningen börjar efter kl. 18.00.

Vad då Kårval?

Vartannat år röstar alla ÅAS medlemmar i Kårvalet. Då väljer vi gemensamt ett nytt kårfullmäktige som för de närmaste två kalenderåren får bestämma över studentkåren.

När?

De egentliga valdagarna är 7-8.11, men det ordnas även förhandsröstning 30.10-3.11. När röstningen börjar publiceras länken till röstningssystemet på den här sidan.

Hur kan jag rösta?

Röstningen i kårvalet sker helt elektroniskt. Du röstar genom att logga in i röstningssystemet med ditt ÅA-användarnamn, sedan bekräftar du ännu din identitet med ditt matrikelnummer. Efter det kan du skriva in numret på den kandidat du röstar på.

Kandidattest