Kårvalet 2021 är här!

Kårvalet i ett nötskal

Vartannat år röstar alla Åbo Akademis Studentkårs medlemmar i Kårvalet. Då väljer vi gemensamt ett nytt kårfullmäktige som för de närmaste två kalenderåren får bestämma över studentkåren. De som blir invalda efter detta val kommer alltså att leda studentkåren under perioden 2022–2023.

Du är medlem i Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) om du är examensstuderande vid Åbo Akademi. Som forskarstuderande kan du också vara medlem genom att betala kåravgiften. Om du är osäker huruvida du har rösträtt kan du själv kontrollera att du är med i vallängden. Det kan du göra här! (Öppen till 20.9) På studentkårens hemsida kan du bekanta dig närmare med just ÅAS som organisation.

Röstningen i kårvalet sker helt elektroniskt. Du röstar genom att logga in i röstningssystemet med ditt ÅA-användarnamn. Efter det kan du skriva in numret på den kandidat du röstar på. När röstningen inleds hittar du länken till röstningssystemet på den här sidan.

Förhandsröstningen äger rum 26–29.10.2021.

De egentliga valdagarna äger rum 2–3.11.2021.

De elektroniska vallokalerna stängs klockan 15.00 den 3.11.

Mera information kommer närmare Kårvalet.

Valkompass för studentkårernas fullmäktigeval 2021

Finlands Studentkårers Förbunds (FSF) valkompass har publicerats! Välj “ÅAS”, svara på frågorna och se vilken kandidat som skulle representera dig och dina åsikter bäst!

Länk till FSF:s valkompass

Rösta i kårvalet 2021!

Länken till det elektroniska röstningsbåset släpps närmare kårvalet! Håll koll på denna sida!

Länkar