Kårvalet 2021 är här!

Rösta i kårvalet 2021!

Röstningen i kårvalet sker helt elektroniskt. Du röstar genom att logga in i röstningssystemet med ditt ÅA-användarnamn. Efter det kan du skriva in numret på den kandidat du röstar på.

Förhandsröstningen äger rum 26–29.10.2021.

De egentliga valdagarna äger rum 2–3.11.2021.

De elektroniska vallokalerna stängs klockan 15.00 den 3.11

Här under hittar du länken till det elektroniska röstningsbåset!

Rösta här!

Kårvalet i ett nötskal

Vartannat år röstar alla Åbo Akademis Studentkårs medlemmar i Kårvalet. Då väljer vi gemensamt ett nytt kårfullmäktige som för de närmaste två kalenderåren får bestämma över studentkåren. De som blir invalda efter detta val kommer alltså att leda studentkåren under perioden 2022–2023.

Du är medlem i Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) om du är examensstuderande vid Åbo Akademi. Som forskarstuderande kan du också vara medlem genom att betala kåravgiften. Om du är osäker huruvida du har rösträtt kan du själv kontrollera att du är med i vallängden. Det kan du göra här! (Öppen till 20.9) På studentkårens hemsida kan du bekanta dig närmare med just ÅAS som organisation.

Valkompass för studentkårernas fullmäktigeval 2021

Finlands Studentkårers Förbunds (FSF) valkompass har publicerats! Välj ”ÅAS”, svara på frågorna och se vilken kandidat som skulle representera dig och dina åsikter bäst!

Länk till FSF:s valkompass

Evenemang

25.10 Zoom Meet and Greet med kårvalets valföreningar

Välkommen på Zoom Meet and Greet med kårvalets valföreningar! Måndagen den 25.10 kl. 18 ordnas ett tillfälle där du har chansen att träffa valföreningarna från både Vasa och Åbo på Zoom. Valföreningarna kommer att presentera sig och sina viktigaste valfrågor och få ta ställning till några frågor från moderatorerna. Det kommer även att finnas chans att ställa frågor till valföreningarna. Häng med!

26.10 Gulnäbbsakademin

Vasa kl. 11–15 (Academill)
Åbo kl. 17–19 (Kåren)
Kårvalsnämnden kommer att vara närvarande under gulnäbbsakademin på båda studieorterna, så kom och ställ oss alla frågor du vill ha svar på om kårvalet. Och bäst av allt, om du visar för oss att du röstat i kårvalet så får du ett (gratis) halarmärke!
Du kan hitta oss vid Studentkårens (ÅAS) bord.

Pop up Kårvalets halarmärken 2.11, Vasa och Åbo

Missade du oss på gulnäbbsakademin eller hade du inte ännu bestämt dig för vilken kandidat du skulle rösta på? Ingen fara, nu har du igen chansen att få ett halarmärke genom att visa för oss att du röstat.

Kårvalets valvaka 3.11 kl. 18

Det är dags att se hur valresultatet blir, spänningen är olidlig! På båda orter kommer det bjudas på något litet ätbart.
Vasa: Havtornen
Åbo: Kårens matsal

Länkar