Kandidater för Åbo Akademis Studentkårs fullmäktigeval 2021

Kandidaterna i kårvalet 2021 publiceras här, stay tuned!