Kandidater för Åbo Akademis Studentkårs fullmäktigeval 2019

FNT-Listan (FNT)

2 Johanna Brink
3 Watti Lehtimäki
4 Ida Nordell
5 Victoria Jakaus
6 Fredric Andergård
7 Oliver Mangs
8 Vilhelm Sundstedt
9 Nicola Aspelin
10 Ronja Lanndér
11 Benjamin Finell
12 Erik Östman

MK-Listan (MKL)

13 Anton Pajoslahti
14 Fredric Sigfrids
15 Laura-Eliisa Leino
16 Valter Rudnäs
17 Emelie Berglund
18 Ramses Paalanen
19 Benjamin Ketola
20 Sini Lamoureux
21 Viivi Koivuniemi
22 Milja Laitinen
23 Pia Blomqvist
24 Jonathan Nyström
25 Vilma Jaakkola
26 Christopher Zitting
27 Heidi Mustonen
28 Oliver Mänttäri
29 Julius Paulin
30 Alina Nordman
31 Felix Wuorio
32 Ida Wikman
33 Marincke Behm
34 Annika Ojala

Kokoomus – Samlingspartiet

35 Alexis Vartiainen
36 Juho Mäki-Lohiluoma

Åbo-Vasa Socialdemokratiska studeranden (ÅVSS)

Har ingått i valförbund med Gemensamma Vasa
37 Jonatan Wikström
38 Ronny Wikström
39 Ronja Albäck
40 Olivia Sjölund
41 Helmi Österlund

De Rättvisa (DRV)

42 Patrick Schubert
43 Louise Hellström
44 Anna Brunell
45 Richard Printz
46 Kati Systä
47 Gabriella Raittila
48 Nicolina Nordman
49 Elisabeth Järnefelt
50 Albert Mattsson
51 Matias Martelin
52 Jannica Lindholm
53 Veera Julin

Liberala Studerande (LSK)

54 Anna Oksanen
55 Calle Wikman
56 Tyko Hertzberg
57 Axel Rantanen
58 William Gräsbeck
59 Matilda Holmström
60 Sigurd Möller
61 Ville Berglund
62 Helmi Andersson
63 Anna Korkman
64 Sofia Jern
65 William Lindroos
66 Nathalie Sommardal
67 Unna Heimberg
68 Veera Granroth
69 Theo Kallström

Gemensamma Vasa (GV)

Har ingått i valförbund med Åbo-Vasa Socialdemokratiska Studerande
70 Frans Villanen
71 Julia Liewendahl
72 Niklas Grönholm
73 Emil Havusela
74 Tyra Juslin
75 Hanna Påvals
76 Frida Hasselblatt
77 Janice Mattlar
78 Aida Ohtonen
79 Henri Pasanen
80 Oliver Back
81 Wilma Snickars
82 Oskar Wallén
83 Lucas Skogman
84 Henry Waltzer
85 Emma Löfdahl
86 Tobias Ahlbäck
87 Michelle Storm
88 Amanda Björk
89 Emma Lindgård
90 Johanna Österholm
91 Emilia Friis
92 Otto Väärä
93 Jennifer Salo
94 Nadja Nedergård
95 Sara Karlsson
96 Marianne Nylund
97 Ville Arponen
98 Samra Becic
99 Patrick Friman

Åbo Gröna Vänster (ÅGV)

100 Rosanna Fellman
101 Måns Vikström
102 Valter Östberg
103 Annina Forsblom

Gemensamma Vasa och Åbo-Vasa Socialdemokratiska Studerande har ingått i valförbund.

 

Valföreningars kontaktuppgifter

Här finnes alla valföreningar som meddelat kontaktuppgifter. Ombuden är kontaktpersoner ifall man är intresserad att fråga mera eller ställa upp för den listan!

Åbo-Vasa Socialdemokratiska Studerande
Ombud: Ronny Wikström
E-post: ronny.wikstrom@abo.fi

DRV – De Rättvisa
Ombud: Patrick Schubert
Tel. 0456302025
E-post: Pschubbe@gmail.com

Gemensamma Vasa
Ombud: Niklas Grönholm
Tel. 0405956626
E-post: ngronhol@abo.fi

MK-Listan
Ombud: Anton Pajoslahti
Tel. 0504381399
E-post: anpajosl@abo.fi

ÅGV – Åbo Gröna Vänster
Ombud: Rosanna Fellman
E-post: rfellman@abo.fi
www.abogronavanster.com

FNT-Listan
Ombud: Andreas Reipsar
Tel. 0405934570
E-post: andreas.reipsar@abo.fi

LSK – Liberala studerande
Ombud: Tyko Hertzberg
Tel. 0440208952
E-post: tyko.hertzberg@gmail.com

Kokoomus – Samlingspartiet
Ombud: Alexis Vartiainen
E-post: alexis.vartiainen@gmail.com