Vad är Kårvalet?

Vartannat år röstar alla Åbo Akademis Studentkårs medlemmar i Kårvalet. Då väljer vi gemensamt ett nytt kårfullmäktige som för de närmaste två kalenderåren får bestämma över studentkåren. Under detta val kommer alltså de invalda att leda studentkåren under perioden 2020-2022.

Du är medlem i Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) om du är examensstuderande vid Åbo Akademi. Som forskarstuderande kan du också vara medlem genom att betala kåravgiften. På studentkårens hemsida kan du bekanta dig närmare med just ÅAS som organisation.

Hur och när ska jag rösta?

Röstningen i kårvalet sker helt elektroniskt. Du röstar genom att logga in i röstningssystemet med ditt ÅA-användarnamn. Efter det kan du skriva in numret på den kandidat du röstar på. När röstningen inleds hittar du länken till röstningssystemet på den här sidan.

Du kan förhandsrösta under perioden: 29.10-1.11.2019.
De egentliga valdagarna är 5.11-6.11.2019.

De elektroniska vallokalerna stängst klockan 15.00 den 6.11. Då ordnas även valvaka i Studentkårens lokaler. Du kan även följa med i utvecklingen av rösträkningen via webben. Mera information om detta kommer närmare Kårvalet.

Hur vet jag om jag får rösta eller ställa upp?

Om du är medlem i Åbo Akademis Studentkår har du rätt att både rösta och ställa upp. Du är medlem i Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) om du är examensstuderande vid Åbo Akademi. Som forskarstuderande kan du också vara medlem genom att betala kåravgiften. På studentkårens hemsida kan du bekanta dig närmare med just ÅAS som organisation.

Om du är osäker huruvida du har rösträtt kan du kontakta ÅAS generalsekreterare Jasmin Öberg: gs@studentkaren.fi, som kan kontrollera vallängden för din del. Den som anser att i vallängden ingår fel som påverkar rösträtt eller valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos ÅAS valnämnd (karval@studentkaren.fi) under den tid vallängden finns till påseende. Vallängden baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister före den 23 september 2019, och framläggs för granskning under tiden 23–25.9.2019 på

  • Studentkårens kansli i Åbo, Tavastgatan 22, 3:e vån. kl. 12–15
  • Studentkårens kansli i Vasa, Havtornen, Inre Hamnen kl. 12–15

Jag vill själv ställa upp som kandidat!

Utmärkt!

Personer som vill ställa upp i Kårvalet ska tillhöra en valförening. I listan till höger hittar du blankett om överenskommelse om bildande av valförening. Den blanketten behöver inte fyllas i och lämnas in av dig personligen, utan den kan valföreningens ombud sköta. Som kandidat bör du dock se till att ditt namn finns med i dokumentet under listan över kandidater. Dessutom ska du fylla i en egen blankett där du anmäler om kandidatur. Även den blanketten finns tillgänglig till höger på denna sida.

Kom ihåg att läsa informationen på blanketterna noga och lämna in dem till Kårkansliet i god tid.

Det finns även regler för hur kandidatrekrytering går till i Kårvalet. På sidan över etiska regler finns dessa listade.

Kan man gå samman i valförbund?

Två eller flere valföreningar har rätt att sammangå i valförbund genom att senast 28 dagar före valförrättningens början till valnämnden meddela om förbundet i skrift, som undertecknats av de berörda valföreningarnas ombudsmän.

Samma valförening får tillhöra endast ett valförbund.

Vem ska jag rösta på?

Ett kandidattest ordnas för alla kandidaterna. Via valkompassen kan du testa vilken kandidat som passar bäst för dig. Du kan även bekanta dig med kandidaterna och valföreningarna via deras egna evenemang. Vid olika byggnader vid Åbo Akademi sätts även valaffischer ut, där du kan läsa mera om kandidaterna.

Här kan du läsa mera om kampanjer och marknadsföring om Kårvalet.