Valföreningarnas kandidataffischer

Här finner du valföreningarnas affischer. Klicka på namnen för att öppna affischerna!

FNT-Listan (FNT)

MK-Listan (MKL)

Kokoomus – Samlingspartiet

Åbo-Vasa Socialdemokratiska studeranden (ÅVSS)

De Rättvisa (DRV)

Liberala Studerande (LSK)

Gemensamma Vasa (GV)

Åbo Gröna Vänster (ÅGV)