Valnämnden

Kårvalsnämnden är studerande som ställt upp för att organisera, planera, fundera och oroa sig över kårvalet. Inget kårval utan kårvalsnämnden!

Kårvalsnämnden

Ordförande Rudolf Tommos

Tobias Ahlbäck

Julia Dahl

Agnes Kurtén

Tanja Holmlund

Einar Olsson

Har du frågor om kårvalet? Du kan nå oss på mailadressen karval@studentkaren.fi!