Valnämnden

Inget kårval utan en kårvalsnämnd. De är studerande precis som du som ställt upp för att organisera, planera, fundera och oroa sig över kårvalet. Till sin hjälp har de en kårvalskoordinator som håller i trådarna.

Kårvalskoordinator

Emilia Mattsson, karval@studentkaren.fi, 050 498 9950

Kårvalsnämnden

Rasmus Lindqvist, ordförande, 040 8100 627
Ida-Maria Sola, vice ordförande
Elisabeth Diljaj
Julia Glantz
Julia Liewendahl
Catharina Lindberg
Jeremy Nyman
Hanna Sandberg