Valnämnden

Kårvalsnämnden är studerande som ställt upp för att organisera, planera, fundera och oroa sig över kårvalet. Till sin hjälp har de en kårvalskoordinator som håller i trådarna. Inget kårval utan kårvalsnämnden!

Kårvalsnämnden

Ordförande Ina Laakso

Kati Systä

Calle Wikman

Kasper Kannosto

Julia Liewendahl

Frans Villanen

Joonas Karlsson