Valnämnden

Kårvalsnämnden är studerande som ställt upp för att organisera, planera, fundera och oroa sig över kårvalet. Inget kårval utan kårvalsnämnden!

Kårvalsnämnden

Ordförande Tobias Ahlbäck

Aida Ohtonen

Annina Forsblom

Michelle Storm

Ida Nordell

Johanna Brink

Sara Hagman

Har du frågor om kårvalet? Du kan nå oss på mailadressen karval@studentkaren.fi!